ekalibc.gr

ekalibc.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 18:21

Oι νέοι αντιδήμαρχοι Κηφισιάς.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119
ΚΗΦΙΣΙΑ, 16-3-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έχοντας  υπόψη:

1.Τις  διατάξεις των άρθρων 58,59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

( ΦΕΚ Α 87/7-6-2010),  αναφορικά με τον ορισμό  των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ αριθ. 15510/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

  1. Τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες των Δήμων από το Ν. 3463/2016 (ΔΚΚ) ιδίως του άρθρου 75, και τις πρόσθετες αρμοδιότητες από το Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94.

4.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5.Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κηφισιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας με θητεία από 17/3/2017 ως 31/8/2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

  1. Τον κ.Μιχάλη Καυγαλάκη ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, εκτέλεσης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού και Ύδρευσης του Δήμου με αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

β) Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κάθε έργου, εργασίας και υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Συμμετοχικό Προϋπολογισμό του Δήμου σε απευθείας συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ερυθραίας, βεβαιώσεων περί μη οφειλής  ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν  Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

  1. Τον κ.Απόστολο Κασιούρα ως Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Εξυπηρέτησης Πολιτών, πρόληψης και Δημόσιας Υγείας με αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

β)   Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού.

  1. Τον κ.Δημήτριο Λιανό ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Πολιτικής Προστασίας και συντήρησης του στόλου των οχημάτων του Δήμου με αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη και λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική ενότητα Εκάλης.

β)  Την  εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

γ) Την Εποπτεία και ευθύνη συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών  κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

δ) Την Εποπτεία  λειτουργίας της αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία που λειτουργεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  Εκάλης, βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ και οίκοθεν βεβαιωτικών  σημειωμάτων.

στ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν  Ληξιαρχικές πράξεις ,αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

  1. Την κ.Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου ως Αντιδήμαρχο Δημοτικών Πόρων και Προσωπικού με αρμοδιότητες:

α) Τις Δημοτικές Προσόδους και την εποπτεία και ευθύνη των Τμημάτων:

– Λογιστικής Παρακολούθησης και Οικονομικής Πληροφόρησης

– Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης

– Ταμειακής Υπηρεσίας

– Προμηθειών – Υλικών – Εξοπλισμού – Υπηρεσιών και Αποθηκών

– Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας

– Φόρων Τελών-Δικαιωμάτων –Προστίμων και Παραβόλων

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης

β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

γ) Την υπογραφή των αποφάσεων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και εκλογών (μεταδημοτεύσεις, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, άδειες γάμων).

δ) Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου παρ 1ε άρθρο 58 Ν 3852/2010 , καθώς και την μεταβιβαζόμενη στον Δήμο αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 94 παρ.2 (υπ’ αριθ 22).

  1. Τον κ.Παντελή Παπανικολόπουλο ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Τοπικών Αγορών κι Εργασίας, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Δόμησης (Πολεοδομίας).

β) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κυκλοφοριακών Φόρτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών οικονομικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Τοπικής Ανάπτυξης.

δ) Την εποπτεία του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με την πρόσθετη ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων.

ε) Την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 απόφασης επιβολής τέλους ή προστίμου για χρήση κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα  με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την υπογραφή των εκδοθέντων και υπογραφέντων από την αρμόδια υπηρεσία των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων.

  1. Την κ.Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη ως Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού κι Εθελοντισμού με αρμοδιότητες:

α) Την ανάπτυξη προς κάθε κατεύθυνση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.

β) Την ευθύνη του Γραφείου Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογικών –Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μηχανοργάνωσης, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

δ) Την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης των Αιτημάτων καθημερινότητας, Προτάσεων και Παραπόνων των Δημοτών.

ε) Την εποπτεία και ευθύνη ως προς την Εκπόνηση και Συμμετοχή σε Προγράμματα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του υπό σύσταση Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

στ) Την ευθύνη της οργάνωσης του Εθελοντισμού στον Δήμο.

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι Αντιδήμαρχοι:

Καυγαλάκης Μιχάλης

Κασιούρας Απόστολος

Λιανός Δημήτριος

Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου

Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ.Μιχάλης Καυγαλάκης , που αναπληρώνει το Δήμαρχο  και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την  Αντιδήμαρχο κ.Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στους Αντιδημάρχους που αφορά στον Γενικό Γραμματέα και στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα του Δήμου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε ημερήσια εφημερίδα  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ  Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Θορυβημένοι είναι οι κάτοικοι του ευρύτερου Δήμου Κηφισιάς - Ν.Ερυθραίας και Εκάλης, μετά από τις δύο περίεργες καταγγελίες για επίθεση εις βάρος διερχομένων Ι.Χ. στην Εκάλη.

Οι καταγγελίες αυτές έγιναν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα την περασμένη εβδομάδα, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ανεύρεση του δολοφόνου οδηγών ταξί στην Κηφισιά.

Οι επιθέσεις έγιναν ξημερώματα της Τρίτης 7 Μαρτίου και δράστης ήταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, μελαχρινός και μετρίου αναστήματος.

«Ήταν 05:30 το πρωί και πήγαινα δουλειά. Κατέβαινα την οδό Θησέως από τη Δροσιά προς την Κηφισιά. Στο ύψος της Εκάλης, ξαφνικά πετάχτηκε ένας πεζός από το αντίθετο ρεύμα, τρόμαξα και έκοψα ταχύτητα, μπαίνοντας μάλιστα για λίγο κι εγώ στο αντίθετο ρεύμα για να μην τον χτυπήσω. Έκανε πλάγια βήματα με τα χέρια ανοιχτά για να μην μπορώ να φύγω. Άρχισε να χτυπά το αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, έριξε μια γροθιά στην οροφή του αυτοκινήτου στο ύψος του παραθύρου του οδηγού και μια κλωτσιά στην πίσω πόρτα. Ακριβώς το ίδιο έκανε και αυτοκίνητο που βρισκόταν από πίσω μου. Συναντήθηκα με τον οδηγό του άλλου αυτοκινήτου στο επόμενο φανάρι και συμφωνήσαμε να αναφέρουμε το περιστατικό στην αστυνομία. Όπως και κάναμε, ωστόσο δεν έχω ακόμα κάποια ενημέρωση» δήλωσε ο ένας εκ των δυο οδηγών που δέχτηκαν την επίθεση του αγνώστου.

Έρευνες για το περιστατικό διεξάγει το Α.Τ.Κηφισιάς και το τοπικό τμήμα της Ασφάλειας. 

kifissia24

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

To ΚΕΜΜΕ συνεχίζοντας την ευρύτερη πολιτιστική δραστηριότητά του προχωράει στην προβολή της 4ης ταινίας του νεότερου Ιταλικού Κινηματογράφου.

Η προσφορά των ταινιών αυτών γίνεται από το Ιταλικό Ινστιτούτο και πάντα με τη συμβολή του εκλεκτού μας συνεργάτης κ. Κώστα Μαντά

Η Δεύτερη Νύχτα Γάμου

Η Δεύτερη Νύχτα Γάμου είναι μια ταινία του 2005 σε σκηνοθεσία Pupi Avati , όπου έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός η περίφημη τραγουδίστρια της όπερας Κάτια Ricciarelli η οποία για την απόδοσή της κέρδισε το Nastro d' Argento για την καλύτερη ηθοποιό


Συντελεστές


Σκηνοθεσία:  Pupi Avati
Φωτογραφία: Pasquale Rachini
Μουσική: Riz Ortolani

Παίζουν
Antonio Albanese, Neri Marcorè, Κάτια Ricciarelli, Angela Luce, Marisa Merlini, Robert Madison , Tony SantAgata

Περιγραφή

Xήρα στη δεύτερη νύχτα του γάμου η Lilliana , στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, αναγκάζεται, για οικονομικούς λόγους, να πάει μαζί  με το γιο της από την Μπολόνια  στην Απουλία, στο αγρόκτημα του αδελφού του αποθανόντος συζύγου. Η άφιξή τους προκαλεί  διαφωνίες: με τις δύο θείες, που εξακολουθούν να αισθάνονται δυσαρέσκεια προς την οικογένεια της Lilliana.
Ο αδελφός του αποθανόντος συζύγου είναι ερωτευμένος με την  Lilliana και η συνέχεια στην οθόνη....


Βραβεία

Καλύτερη Ηθοποιός (Migliore Attore Protagonista)
Antonio Albanese
Καλύτερη Β 'Γυναικείου Ρόλου (Migliore Attrice μη Protagonista)
Marisa Merlini
Καλύτερη Β 'Ανδρικού Ρόλου (Migliore Attore μη Protagonista)
Neri Marcorè
Best Κοστούμια (Migliore Costumista)
Francesco Crivellini

Info
Αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΜΜΕ

Ημ. προβολής : Πέμπτη 23 Μαρτίου 7μμ
Χώρα παραγωγής: Ιταλία
έτος: 2005
διάρκεια: 103 λεπτά
κωμωδία , δράμα
Είσοδος: Ελεύθερη
Λουκή Ακρίτα 4
 Νέα Ερυθραία.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Δήμος Κηφισιάς

Την Κυριακή 19 Μαρτίου, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον» με το Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και το Δήμο Κηφισιάς, διοργανώνουν αναδάσωση στην Πεντέλη, στην περιοχή του Κοκκιναρά.

Αυτή η αναδάσωση θα είναι η τελευταία για τη φυτευτική περίοδο 2016-2017.

Θα φυτέψουμε 8.000 νέα μικρά δένδρα.

Σημείο συνάντησης, το τέρμα της οδού Ξενίας στην Κηφισιά, στις 10 το πρωί.

Η περιοχή που θα αναδασώσουμε έχει καταστραφεί από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 1998 και του 2009. Στην αναδάσωση μπορούν να λάβουν μέρος, εθελοντικές ομάδες, φορείς και επιχειρήσεις.
ι δασολόγοι του Δασαρχείου Πεντέλης, σε όσους εθελοντές το επιθυμούν, θα προσφέρουν τις γνώσεις τους για σωστό φύτεμα δένδρων. Επίσης, και στη σελίδα του www.oloimazimporoume.gr υπάρχουν οδηγίες για τη σωστή δεντροφύτευση.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που θα λάβουν μέρος, θα μπορούν, αν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν την περιοχή που θα αναδασώσουν. Θα γίνει οριοθέτηση του χώρου και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα αναλάβει τη φροντίδα των μικρών δέντρων τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα 213 2038291 & 292 και το Σαββατοκύριακο στο τηλέφωνο 210 6131461.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ενημέρωση σχετικά με τις παιδικές χαρές της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης

 
Τον Μάιο του 2014 απαιτήθηκε από όλους τους Δήμους η προσαρμογή των Παιδικών Χαρών στην κείμενη νομοθεσία και η προμήθεια του ειδικού σήματος πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 931Β/2009 περί λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμων και Κοινοτήτων.
 
Για το λόγο αυτό και ύστερα από έλεγχο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου παιδικών χαρών, ο Δήμος θα προβεί σε σταδιακή απομάκρυνση επικίνδυνου εξοπλισμού από όλες τις παιδικές χαρές, όπου δεν τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν ενέργειες στις παρακάτω παιδικές χαρές:
·        Ρόδων και Ευωνύμων
·        Πλατεία Αγαπητού
·        Πλατεία Κάδμου
·        Φασίδερη
 
Για τους αγαπητούς γονείς θα πρέπει να αναφερθεί ότι η  υποτιθέμενη παιδική χαρά Αριάδνης δεν μπορεί να πιστοποιηθεί άρα πρέπει να καταργηθεί ή να γίνει προσπάθεια για μερική κατασκευή παιδικής χαράς στο χώρο που είναι χαρακτηρισμένος ως Άλσος. Σαφής προϋπόθεση για τη δημιουργία παιδικής χαράς είναι να περιβάλλεται από περίφραξη.
Ζητάμε την κατανόησή σας και επιθυμούμε να σας έχουμε  αρωγούς στην προσπάθειά μας για την επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητάς μας.
Σύντομα οι Παιδικές Χαρές θα είναι και πάλι λειτουργικές. Παρακαλούμε για την ασφάλεια των παιδιών σας να επισκέπτεστε μόνο όσες έχουν λάβει το σχετικό ειδικό σήμα.
Για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης πιστοποίηση έχει λάβει μόνο η παιδική χαρά στην Πλατεία Κέννεντυ. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών θα πιστοποιηθούν και οι υπόλοιπες.

Πληροφορίες / Εγγραφές

Χάρης Τσώρτσος
Τηλ: 6977338482
Ώρες Επικοινωνίας: 18.00 - 20.00  
Email: cfafalios17@gmail.com

 

Αθλητικός Όμιλος Εκάλης
Φασίδερη 32, Εκάλη

Φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) υποχρεωτικές πληροφορίες, όπου ενδείκνυται.